Akademísk staða í mannauðsstjórnun

Viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík (HR) auglýsir eftir akademískum starfsmanni í mannauðsstjórnun. Leitað er eftir einstaklingi með staðgóða þekkingu á sviði mannauðsstjórnunar, vinnusálfræði eða tengdum greinum. Ráðið verður í stöðu lektors, dósents eða prófessors og verður starfsheitið ákvarðað út frá formlegu hæfnismati.

 

STARFSSVIÐ:

. Rannsóknir á sviði mannauðsstjórnunar, vinnusálfræði eða tengdum greinum.

. Kennsla í grunn- og framhaldsnámi í námskeiðum á borð við Mannauðsstjórnun, Frammistöðustjórnun, Breytingastjórnun og Stjórnun starfsþróunar.

. Leiðsögn nemenda í grunn- og framhaldsnámi.

. Þátttaka í stjórnsýslu deildarinnar þar með talið þróun námsframboðs hennar.

 

HÆFNISKRÖFUR:

. Doktorspróf í mannauðsstjórnun, vinnusálfræði eða tengdum greinum.

. Færni og reynsla af rannsóknarstörfum.

. Reynsla af kennslu og metnaður í þróun kennsluaðferða.

. Góð enskukunnátta er skilyrði.

. Hæfni í mannlegum samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi.

 

Viðskiptadeild HR býður upp á nám á grunn- og framhaldsstigi í viðskiptafræði, hagfræði og sálfræði.

 

Nánari upplýsingar um starfið veita dr. Páll M. Ríkharðsson (pallrik@ru.is) forseti viðskiptadeildar og Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is ) framkvæmdastjóri mannauðs og gæða í HR. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

 

Umsóknum ásamt starfsferilskrá, afriti af viðeigandi prófskírteinum, yfirliti yfir fræðistörf og reynslu af kennslu, auk tilvísana á helsta birta efni, skal skilað með umsókninni, fyrir 1. nóvember 2018.

 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: Lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, ny?sköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 í fjórum deildum og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann auk fjölda stundakennara.

 

Deila starfi
 
  • Háskólinn í Reykjavík
  • Menntavegi 1
  • 101 Reykjavík
  • Sími: 599 6200