Skjalastjóri í 50% stöðu

Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina.

Háskólinn í Reykjavík óskar eftir að ráða skjalastjóra í 50% stöðu. Skjalastjóri leiðir áframhaldandi þróun og umsjón með skjalavörslu háskólans.

 

Starfssvið:

. Ábyrgð og umsjón með þróun skjalastefnu og verklags við skjalastjórnun

. Umsjón með móttöku erinda og skjölun

. Umsjón með frágangi skjalasafns og eftirfylgni með skjalaskráningu

. Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur og starfsmenn

. Skipulagning og framkvæmd fræðslu um skjalamál

. Ábyrgð á þróun rafræns skjalastjórnunarkerfis

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

. Háskólapróf sem nýtist í starfi, m.a. í bókasafns- og upplýsingafræði

. Þekking og reynsla af skjalastjórnun nauðsynleg

. Góð almenn tölvukunnátta skilyrði

. Reynsla af innleiðingu skjalastýringarkerfis kostur

. Góð samskiptahæfni og rík þjónustulund

. Frumkvæði, metnaður og nákvæmni í starfi

. Gott vald á íslensku og ensku í ræðu og riti

. Í boði er áhugavert starf sem reynir á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.

 

Nánari upplýsingar veitir Sigríður Elín Guðlaugsdóttir (sigridureg@ru.is) framkvæmdastjóri mannauðs og gæða. Eingöngu þær umsóknir sem berast í gegnum umsóknarvef eru teknar til greina. Farið er með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til og með 24. nóvember 2018.

 

Hlutverk Háskólans í Reykjavík er að skapa og miðla þekkingu til að auka samkeppnishæfni og lífsgæði fyrir einstaklinga og samfélag með siðgæði, sjálfbærni og ábyrgð að leiðarljósi. Akademískar deildir háskólans eru fjórar: lagadeild, tölvunarfræðideild, tækni- og verkfræðideild og viðskiptadeild. Kennsla og rannsóknir við Háskólann í Reykjavík mótast af sterkum tengslum við atvinnulíf og samfélag. Lögð er áhersla á þverfagleika, alþjóðlegt umhverfi, nýsköpun og góða þjónustu. Nemendur Háskólans í Reykjavík eru um 3700 og starfa um 250 fastir starfsmenn við háskólann, auk fjölda stundakennara.

 

Deila starfi
 
  • Háskólinn í Reykjavík
  • Menntavegi 1
  • 101 Reykjavík
  • Sími: 599 6200